Nowa instytucja kultury powstaje w domu Jerzego Pilcha

Nowa instytucja kultury powstaje w domu Jerzego Pilcha

W 2021 roku minęły trzy lata od tragicznej śmierci znanego pisarza, Jerzego Pilcha. Ponad rok temu samorząd miejski Wisły przystąpił do odkupienia domu rodzinnego autora, położonego w dzielnicy miasta zwanej Partecznik. Budynek ten ma teraz przejść proces przebudowy, by stać się centralnym punktem nowo powstającej instytucji kultury.

Inicjatorami projektu stworzenia nowej instytucji kultury w Wiśle są samorząd województwa śląskiego oraz miejscowi urzędnicy. Planują oni, że podjęte działania przyniosą wymierne efekty w najbliższym czasie.

Podczas jednej z przyszłych sesji sejmiku województwa śląskiego, która odbędzie się we wrześniu lub październiku, ma zostać zaprezentowany i uchwalony statut samodzielnej instytucji kultury – poinformował Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Dodatkowo, prace nad dokumentacją przebudowy domu Pilcha są już na zaawansowanym etapie – pełna koncepcja wraz z inwentaryzacją budynku została już przygotowana.

Jak wyjaśnił Bujok, przedstawiony projekt jest jeszcze wstępny i z pewnością ulegnie dalszym modyfikacjom. Przede wszystkim nowa instytucja będzie miała za zadanie rozwijać Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha „Granatowe Góry”, który swoje trzy edycje miał już okazję gościć w Wiśle.

Oszacowano, że koszt remontu i adaptacji budynku może wynieść około 1,8 mln zł. Aktualnie dysponujemy funduszami na poziomie około 1 mln zł – 600 tys. zł pochodzi z funduszy wojewódzkich, a pozostała kwota z budżetu Wisły – zaznaczył burmistrz Bujok.