Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej otrzyma finansowanie przekraczające pół miliona złotych na rewitalizację

Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej otrzyma finansowanie przekraczające pół miliona złotych na rewitalizację

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Dobrego Pasterza, położona w miejscowości Istebna, jest beneficjentem funduszy przekraczających pół miliona złotych. Środki te mają zostać przeznaczone na cele określone przez parafię.

Informacje od lokalnych władz Istebnej potwierdzają, że gmina podpisała umowę dotacyjną z wyżej wymienioną parafią. Umowa ta ma na celu sfinansowanie projektu nazwanego „Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna”.

Jak podają urzędnicy z Istebnej, kwota 491 705,76 zł zostanie przekazana do Parafii Dobrego Pasterza jako promesa. Dodatkowo, gmina przekaże 10 034,81 zł jako wkład własny na realizację inwestycji. Te środki pochodzą bezpośrednio z budżetu Gminy Istebnej.

Planowany projekt zakłada całkowitą renowację utwardzonych powierzchni w obszarze otaczającym kościół Dobrego Pasterza w Istebnej. Przewiduje się wymianę istniejącej kostki brukowej, ułożenie nowej, a także instalację automatycznych słupków przeszkodowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.

Parafia już wybrała lokalnego wykonawcę do przeprowadzenia tego zadania pod koniec ubiegłego roku.

Zakłada się, że projekt zostanie zakończony w 2024 r. Środki na ten cel zostały przyznane gminie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina otrzymała te fundusze w drugiej edycji programu w ubiegłym roku.