Awanturnicy na peronie w Cieszynie zaskoczeni przez miejscowych strażników i policjantów

Awanturnicy na peronie w Cieszynie zaskoczeni przez miejscowych strażników i policjantów

Jak poinformowali reprezentanci Straży Miejskiej w Cieszynie, jedno z ostatnich zgłoszeń które wpłynęło do centrali, było szczególnie niepokojące. Dyżurny otrzymał telefoniczną informację o naruszeniu porządku publicznego na jednym z miejskich dworców przesiadkowych, konkretnie przy ul. Hajduka.

Do interwencji natychmiast zostali skierowani cieszyńscy strażnicy miejscy. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, spotkali mężczyznę i kobietę, którzy byli podmiotami zgłoszenia. Jak wykazały obserwacje operatora monitoringu, prawdopodobieństwo spożywania alkoholu przez te osoby było bardzo wysokie, co potwierdziła analiza nagrań z kamer. Z uwagi na brak dokumentów potwierdzających tożsamość osób, strażnicy zażądali wsparcia Policji.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze Policji ustalili dodatkowe szokujące fakty. Okazało się bowiem, że para awanturników była obiektem długotrwałych poszukiwań funkcjonariuszy. Zarówno mężczyzna jak i kobieta zostali zatrzymani na miejscu przez Policję – podsumowują strażnicy miejscy.