Nie będzie wyborów do Rady Miasta w Wiśle ze względu na brak konkurencji

Nie będzie wyborów do Rady Miasta w Wiśle ze względu na brak konkurencji

Wybory do rady miasta w Wiśle nie odbędą się, ponieważ zgłoszony jest tylko jeden komitet. Oferuje on jedynie po jednym kandydacie na radnego dla każdego z okręgów wyborczych, co eliminuje potrzebę przeprowadzania głosowania. Zatem, proces wyborczy w tym mieście został praktycznie już zakończony.

Sytuacja ta kontrastuje z resztą gmin zlokalizowanych na terenie powiatu cieszyńskiego, gdzie występuje duża liczba kandydatów. W sumie zgłosiło się 555 chętnych do zasiadania w radach gmin i miast na tym obszarze. Liczba ta różni się znacząco w poszczególnych miejscowościach.

Cieszyn jest gminą, która przyciąga największą liczbę aspirujących do roli radnych – łącznie 114 osób. Z kolei Wisła ma najmniejszą liczbę kandydatów – zgłosiło się tam tylko 15 osób, co dokładnie odpowiada liczbie dostępnych mandatów. To właśnie ta sytuacja sprawia, że wybory do rady miasta praktycznie już tam się odbyły.