Święta msza żałobna za zmarłego duszpasterza, ks. prałata Józefa Janię, odprawiona 21 marca 2024 roku

Święta msza żałobna za zmarłego duszpasterza, ks. prałata Józefa Janię, odprawiona 21 marca 2024 roku

21 marca 2024 roku, w parafii pod wezwaniem Stanisława Biskupa Męczennika w Andrychowie, bp Piotr Greger przewodniczył uroczystości mszy świętej za świętego spoczynku ks. prałata Józefa Janię, który odszedł do wieczności dwa dni wcześniej. Dzień przed ceremonią pogrzebową zmarłego duchownego, w jego rodzinnym miejscu zamieszkania Porębie Wielkiej, przy modlitwie w andrychowskim kościele zgromadziło się blisko 50 księży zarówno z diecezji bielsko-żywieckiej jak i archidiecezji krakowskiej. Obecni byli także najbliżsi krewni zmarłego oraz parafianie, którym przez 17 lat posługiwali znany im ks. Józef.

Biskup Greger, podczas uroczystości mszy świętej, wyraził wdzięczność za życie – zarówno naturalne jak i duchowe – zmarłego księdza oraz za jego szczególne powołanie do służby Bożej jako kapłana w Kościele. Szczególnie podkreślił wkład księdza Józefa w życie parafii jako proboszcza w latach 1994-2011. Biskup przypomniał, że zmarły, podobnie jak każdy człowiek, nie był wolny od grzechów, a z tego powodu podczas Eucharystii modlił się o miłosierdzie dla niego. Biskup prosił Boga o przebaczenie wszystkich grzechów ks. Józefa, które popełnił ze słabości naturalnej dla każdego człowieka i o pozwolenie mu cieszyć się uczestnictwem w niebiańskiej liturgii sprawowanej w niebieskim Jeruzalem.