Rząd przekazuje 3,4 miliona złotych na rozwój infrastruktury dróg dojazdowych na terenach wiejskich

Rząd przekazuje 3,4 miliona złotych na rozwój infrastruktury dróg dojazdowych na terenach wiejskich

Rząd w Polsce zainwestował blisko 3,4 mln zł w rozbudowę i modernizację dróg prowadzących do gruntów rolnych w subregionie południowym. Wśród beneficjentów tej inwestycji są również gminy zlokalizowane na obszarze Śląska Cieszyńskiego.

Symboliczne czeki finansowe zostały wręczone podczas ceremonii zorganizowanej w Bielsku-Białej, w prestiżowym Zamku Książąt Sułkowskich. Łącznie 14 gmin i dwóch starostw z subregionu południowego otrzymało dofinansowanie wysokości 3 389 500 zł. Ta suma umożliwi modernizację prawie 9 kilometrów dróg prowadzących na tereny wiejskie.

Zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony gruntów rolnych i leśnych, fundusze pochodzące z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są zgromadzone przez Zarząd Województwa na specjalnym koncie bankowym.

Zebrane środki są przeznaczone na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ustawa przewiduje również możliwość wykorzystania tych funduszy na zakup sprzętu komputerowego, pomiarowego i oprogramowania, które mogą być używane w sprawach związanych z ochroną gruntów rolnych.