Inwestycja w naszą planetę: Działanie jako początek zmiany

Inwestycja w naszą planetę: Działanie jako początek zmiany

W tym roku, pod hasłem „Zainwestuj w naszą Planetę – zmiana zaczyna się od działania”, Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle zorganizowało happening ekologiczny. Wydarzenie to, które odbyło się w środę 21 czerwca 2023 roku, było możliwe dzięki współpracy szkoły z Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Podczas happeningu uczniowie wiślańskiego liceum i miejscowych szkół podstawowych mieli okazję uczestniczyć w pokazach, warsztatach i prelekcjach skupiających się na kwestiach związanych z wodą.

Kooperując z Dominiką Cieślar z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, uczniowie mieli szansę dowiedzieć się jakie konsekwencje dla środowiska naturalnego mają ich codzienne działania poprzez poznawanie koncepcji „śladu wodnego”.

Prowadzący warsztaty Martyna Biber i Mateusz Woźniak z Nadleśnictwa Wisła podjęli temat występowania wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich relacji z terenami leśnymi.

Łukasz Jasek, reprezentant firmy Green-Square, zaprezentował intrygujący pomysł tworzenia ekologicznych stawów kąpielowych – unikalnej fuzji tradycyjnych stawów lub oczek wodnych z basenami.

Mistrz Polski w aquascapingu, Marcin Zając, wprowadził obecnych w świat aranżacji podwodnych ogrodów. Aquascaping to sztuka reprodukcji naturalnych krajobrazów na skalę miniatury i umieszczanie ich pod powierzchnią wody.

Przy uwzględnieniu relaksacyjnej roli wody, Maja Majewska przeprowadziła warsztat produkcji shotów do kąpieli dla uczestników wydarzenia.

Policjant Tomasz Probosz z lokalnego komisariatu przedstawił młodzieży zasady bezpiecznego zachowania się nad ciepłymi i chłodnymi wodami, co jest istotne, biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia płynące nawet ze spokojnie wyglądających ciał wodnych.

Martyna i Amelia Pawełek pokazały uczestnikom jak preparować i grawerować skamieniałości, aby uwydatnić ich ukryte piękno pod warstwami osadów i skał. Dodatkowo, Krzysztof Gańczarczyk przygotował ekspozycję skamieniałości, które powstały ściśle w środowisku wodnym.

Aneta Słowiena-Jurczok i Edyta Cieślar, nauczycielki odpowiedzialne za organizację wydarzenia, czuwały nad jego przebiegiem.