Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, spotyka się z kadrą i studentami Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, spotyka się z kadrą i studentami Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Zaaranżowano spotkanie z Ministrem Nauki, Dariuszem Wieczorkiem, na terenie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji położonego w urokliwym Cieszynie. Głównym miejscem zdarzenia była sala konferencyjna, w której zgromadzili się licznie przybyli uczestnicy.

Dariusz Wieczorek miał okazję do rozmów z różnymi grupami społeczności akademickiej. Na spotkanie przybyli nie tylko pracownicy naukowi, ale także osoby studiujące na tym wydziale oraz ci, którzy znajdują się na etapie doktoratu. Nie zabrakło również przedstawicieli administracji i wsparcia, którzy na co dzień dbają o sprawną pracę kampusu cieszyńskiego.