Odbiór końcowy inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej Dzielec" w Istebnej zakończony pozytywnie

Odbiór końcowy inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej Dzielec" w Istebnej zakończony pozytywnie

W minionym tygodniu, dokładnie 5 grudnia 2023 roku, miało miejsce formalne zakończenie inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi gminnej Dzielec w miejscowości Istebna. Była to ostateczna faza realizacji przedsięwzięcia, którym zainteresowaliśmy się już w maju tego samego roku.

Według informacji przekazanych przez lokalne władze, całkowite koszty projektu wyniosły 5.310.670,84 złotych. Suma ta obejmuje nie tylko płatności dla wykonawcy prac budowlanych, ale także wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach tej kwoty pokryto również odszkodowania, które musiała uiścić Gmina Istebna.

Jednak należy podkreślić, że gmina nie poniosła całkowitego ciężaru finansowego tej inwestycji. Aż 94,44% kosztów, czyli konkretnie 4.465.000,00 złotych, zostało sfinansowane ze środków pozyskanych z rządowego programu „Polski Ład”.

Podstawowym celem podjęcia tego przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności komunikacji do miejsc użyteczności publicznej, takich jak posterunek policji czy siedziba pogotowia ratunkowego. Poprawie uległy także warunki dojazdu dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców wsi. Dodatkowo, zrealizowano cel związany z podniesieniem standardów bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się po tej drodze.