Powiat Cieszyński: Kontrola szamb i oczyszczalni ścieków przewidziana na rok 2024

Powiat Cieszyński: Kontrola szamb i oczyszczalni ścieków przewidziana na rok 2024

Wszystkie gminy wchodzące w skład Powiatu Cieszyńskiego są zobligowane do realizacji kontroli szamb oraz domowych oczyszczalni ścieków, co jest wymogiem prawa. Wiadomość o kontrolach planowanych na rok 2024 ukazała się na stronie Urzędu Miasta w Wiśle.

Poniżej można znaleźć harmonogram kontroli dla poszczególnych rejonów:
– Rejon Wisła Obłaziec: przewidziane na pierwszy kwartał 2024 roku,
– Rejon Wisła Czarne: zaplanowane na drugi kwartał 2024 roku
– Rejon Wisła Jawornik: od drugiego do trzeciego kwartału 2024 roku,
– Rejon Wisła Głębce: od trzeciego do czwartego kwartału 2024 roku.

Co będzie oceniane podczas kontroli? Kontrole będą dotyczyć poprawności wywozu nieczystości płynnych. Mogą one polegać na sprawdzeniu nieruchomości na miejscu lub wezwaniu właścicieli do przedstawienia odpowiednich dokumentów w siedzibie Straży Miejskiej lub Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Urzędniczy podczas kontroli będą oceniać, czy nieruchomości są wyposażone w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków przystosowaną do wymogów określonych w przepisach. Będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości zawarł umowę z firmą zajmującą się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników zainstalowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wisła. Właściciele będą musieli przedstawić dowody wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na ich terenach nieczystości ciekłych, co można udokumentować za pomocą faktur za usługi wywozu, wystawionych po każdym wykonaniu usługi przez firmę.