Przebudowa ulicy Mickiewicza w Cieszynie zbliża się do końca, zapewnia burmistrz Staszkiewicz

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Cieszynie zbliża się do końca, zapewnia burmistrz Staszkiewicz

Planowana przebudowa ulicy Mickiewicza w Cieszynie jest na końcowym etapie realizacji, według zapewnień burmistrz Gabrieli Staszkiewicz. Chciałaby ona przekazać mieszkańcom, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zakończenie inwestycji jest już na horyzoncie. Pytanie brzmi jednak – kiedy dokładnie to nastąpi?

Umowę dotyczącą odnowienia ulicy Mickiewicza podpisano w kwietniu 2023 roku. Decyzję o tej inwestycji podjęto w odpowiedzi na konieczność stworzenia alternatywnej trasy komunikacyjnej na tym obszarze, zwłaszcza po wyłączeniu z użytkowania fragmentu sąsiedniej drogi powiatowej – ulicy Błogockiej. Wyłączenie tę drogę spowodowane było osunięciem gruntów. Całkowite koszty przewidywane na realizację przedsięwzięcia wyniosły 5.976.665,94 złotych, ale gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych.

Burmistrz Gabriela Staszkiewicz podkreśliła konieczność przeprowadzenia prac na ulicy Mickiewicza. Przebudowa była niezbędna, by zapewnić alternatywną drogę po częściowym wyłączeniu z użytku ulicy Błogockiej. Ulica Mickiewicza stanowi istotne połączenie pomiędzy centrum Cieszyna a terenami rekreacyjnymi przy Alei J. Łyska. Szerokość jezdni na tej ulicy, wynosząca zaledwie około 3,5 metra od ulicy Kasztanowej do Alei Łyska, nie pozwalała na bezproblemowe mijanie się pojazdów. Dodatkowo, stan podbudowy ulicy nie umożliwiał poruszanie się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton, takich jak autobusy – tłumaczył burmistrz w najnowszym wydaniu „Wiadomości Ratuszowych”.