Stypendia Starosty Cieszyńskiego: Wyjątkowe Nagrody dla Najzdolniejszych Uczniów Powiatu

Stypendia Starosty Cieszyńskiego: Wyjątkowe Nagrody dla Najzdolniejszych Uczniów Powiatu

Co roku, tylko niewielka grupa wysokości 5 uczniów ze szkół powyżej podstawowych z regionu Powiatu Cieszyńskiego cieszy się przyznaniem stypendium otrzymywanego od Starosty Cieszyńskiego.

Tę elitarną grupę stypendystów tworzą uczniowie, którzy zasłużyli na swoje miejsce dzięki wybitnym osiągnięciom w międzynarodowych konkursach i olimpiadach. Są też laureaci krajowych finałów olimpiad, które są corocznie ogłaszane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, co eliminuje ich potrzebę zdawania egzaminu maturalnego. W gronie tym znajdują się również zwycięzcy i finaliści turniejów oraz olimpiad tematycznych powiązanych z określonymi dziedzinami wiedzy zawodowej, gdzie ich sukces zwalnia ich z pisemnej części egzaminu zawodowego. Stypendium jest także dostępne dla laureatów innych ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Ostateczny wybór stypendystów spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektorów szkół podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Nagroda jest wypłacana jednorazowo i wynosi 2 000 złotych.

W roku 2024, Stypendium Starosty Cieszyńskiego zostało przyznane następującym uczniom:

Michał Chmiel, uczący się w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, zdobył w kwietniu 2024 roku tytuł laureata na centralnych zawodach 53 Edycji Olimpiady Biologicznej, plasując się na imponującym 7 miejscu w Polsce.

Karolina Gwizdała, uczennica ZSEG z Cieszyna, osiągnęła kilka wybitnych sukcesów. W marcu 2024 roku zdobyła tytuł laureata XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, zajmując 10 miejsce na terenie całego kraju. Rok wcześniej, w marcu 2023 r., stała się finalistką XXVII edycji tego samego konkursu. Ponadto, w listopadzie 2023 r., Karolina zdobyła pierwsze miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na Artystyczne Dekorowanie Pierników „decor-PIEKARNIK-art”.