Szpital Śląski w Cieszynie wprowadza nową rolę rzecznika praw pacjenta

Szpital Śląski w Cieszynie wprowadza nową rolę rzecznika praw pacjenta

W Cieszyńskim Szpitalu Śląskim nastąpi ważna zmiana, która ma na celu wzmacnianie praw pacjentów. Na mocy decyzji podjętej przez Radę Społeczną Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, placówka ta będzie posiadać swojego rzecznika praw pacjenta. Decyzja ta została oficjalnie zatwierdzona przez Rada Powiatu podczas ostatniej Sesji, która odbyła się 23.04.2024.

Jak wynika z uchwały – której szczegóły zostały opublikowane – motywacją do wprowadzenia tej zmiany była między innymi nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiana w prawie przewiduje wprowadzenie kompensacji dla szkód wynikających z incydentów medycznych oraz utworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw praw pacjenta w jednostkach medycznych.