Ewolucja czytelnictwa w Polsce

Ewolucja czytelnictwa w Polsce

Ostatnio donosiliśmy o ważnym dokumencie, który wydała Biblioteka Narodowa na temat czytelnictwa w Polsce. Ten raport obejmujący rok 2023 przyniósł optymistyczne informacje – statystyki pokazały, że liczba miłośników literatury osiągnęła najwyższy poziom od ostatnich 10 lat. Jak można przeczytać w raporcie, biblioteki intensyfikują swoje starania, aby przyciągnąć jeszcze więcej entuzjastów książek poprzez organizację różnych imprez.

W ramach tych działań, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle podjęła współpracę z dwoma znaczącymi placówkami.

Wyzwanie współczesnego muzeum polega nie tylko na konserwowaniu i prezentowaniu przedmiotów z przeszłości dla specjalistów. Dziś Muzeum Archeologiczne w Krakowie ma na celu stworzenie mostu łączącego dawne społeczności z człowiekiem XXI wieku. Ale ten obiekt to nie tylko magazyn przechowujący zabytki z wielu epok, to nie tylko miejsce upamiętniające dzieła archeologów i entuzjastów z różnych generacji. To przede wszystkim przestrzeń, gdzie opowieści i historie sprzed wieków są ożywiane. Jest to również miejsce, które pozwala nam na zrozumienie, jak te dawne relacje wpływają na życie współczesnego człowieka.