Urząd Gminy Istebna przypomina o konieczności podpisania umowy na odbiór nieczystości dla nieruchomości ze zbiornikami bezodpływowymi

Urząd Gminy Istebna przypomina o konieczności podpisania umowy na odbiór nieczystości dla nieruchomości ze zbiornikami bezodpływowymi

Służby Komunalne Gminy Istebna przypominają, że prowadzą nadal kontrole wśród nieruchomości zaopatrzonych w zbiorniki bezodpływowe i stacje uzdatniania ścieków. Celem jest sprawdzenie, czy spełniają one wszelkie obowiązujące przepisy prawne.

W kontekście ustawy z 13 września 1996 r., która tyczy się utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych (Dz. U. z 2024r. poz. 399), każdy posiadacz nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków musi zawrzeć stosowną umowę na usługę odbioru odpadów. Obowiązek ten dotyczy każdego właściciela nieruchomości, w tym także firm, które są zlokalizowane w obszarze, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji.