Biegiem po Nowe Życie – 24. edycja sztafety nordic walking

Biegiem po Nowe Życie – 24. edycja sztafety nordic walking

Nadchodzi wydarzenie, które co roku przyciąga uwagę zarówno znanych osobistości jak aktorów, muzyków czy sportowców, jak i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie transplantacji, a także dawców i biorców organów. Mowa o 24. edycji Biegu po Nowe Życie, sztafety nordic walking dedykowanej popularyzacji idei transplantacji organów. Impreza zyskała szerokie grono sympatyków, wśród których znajdują się również dziennikarze oraz partnerzy biegu. Na zakończenie trasy pojawia się młodzież ze śląskich szkół ponadpodstawowych.

Celem uczestników tej sztafety jest jeden – przekonanie społeczeństwa do idei donacji organów jako obowiązku każdego człowieka oraz promowanie transplantacji jako najbardziej efektywnej metody walki z wieloma chorobami. Założenia Biegu po Nowe Życie są niezmienne, podobnie jak sposób przeprowadzania tego wydarzenia.

18 maja, w sercu Wisły, odbędzie się głośne rozważanie na temat istotnych kwestii społecznych. Rok miniony był dla polskiej transplantologii bardzo owocny. Liczba przeprowadzonych transplantacji osiągnęła imponującą liczbę 1910. Sukces ten jest wynikiem pracy wielu osób – zespołów transplantacyjnych, lekarzy kwalifikujących do transplantacji, tych, którzy operacje przeprowadzają, jak i tych, którzy opiekują się dawcami i biorcami. W gronie tych, którzy przyczynili się do sukcesu znajdują się również koordynatorzy transplantacyjni oraz wszyscy ci, którzy umożliwiają szybki transport narządów pomiędzy placówkami szpitalnymi – podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Profesor Roman Danielewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, jest stałym uczestnikiem tej wyjątkowej sztafety.