Raport o liczbie etatów i wakatów w Komisariacie Policji w Wiśle na koniec 2023 r

Raport o liczbie etatów i wakatów w Komisariacie Policji w Wiśle na koniec 2023 r

Sytuacja zasobów ludzkich w Komisariacie Policji w Wiśle na koniec roku 2023 prezentuje się następująco: są tam zarejestrowane 37 etaty dla funkcjonariuszy policji oraz dodatkowo 2 etaty dla pracowników cywilnych. Na tym tle, mają miejsce 2 niewypełnione stanowiska, które pozostają wolne. Warto uwzględnić, że dwa miejsca w Komisariacie będą puste po odejściu dwóch funkcjonariuszy na emeryturę w lutym i lipcu 2024 roku.

Struktura zatrudnienia w Komisariacie jest dość zróżnicowana. Składa się m.in. z: Kierownictwa Komisariatu, które liczy sobie 2 osoby; Zespołu Kryminalnego, gdzie służbę pełni 5 policjantów; Zespołu Dyżurnych, składającego się z 5 funkcjonariuszy; Zespołu Dzielnicowych – zespołu czteroosobowego. W Zespole Patrolowo-Interwencyjnym pracuje najwięcej osób – aż 12. Każde z dwóch stanowisk ds. wykroczeń oraz ds. prezydialnych obsadzone jest przez jedną osobę, podobnie jak Stanowisko ds. gospodarczych, obsługiwane przez jednego pracownika cywilnego.

Pracownicy Posterunku Policji w Istebnej to: 1 policjant, pełniący rolę Kierownika Posterunku, a także Zespół ds. Prewencji – dzielnicowi, w skład którego wchodzi 3 funkcjonariuszy oraz Zespół ds. Prewencji – patrol, gdzie pracują 4 policjanci.