Regularne kontrole policji w Wiśle mające na celu wykrycie nieprawidłowości w użytkowaniu lokali komunalnych

Regularne kontrole policji w Wiśle mające na celu wykrycie nieprawidłowości w użytkowaniu lokali komunalnych

Policja w Wiśle ma za zadanie przeprowadzić szczegółowe kontrole w lokalach komunalnych, aby upewnić się, czy nie są one niewłaściwie wykorzystywane lub podnajmowane. Kontrole te zostały zainicjowane przez burmistrza miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Podczas sesji Rady Miasta w Wiśle, która odbyła się 30 listopada 2023 roku, burmistrz Tomasz Bujok wyjaśniał, dlaczego skierował prośbę o kontrolę do funkcjonariuszy policji. Głównym celem jest ustalenie, czy mieszkańcy tych lokali rzeczywiście tam mieszkają i korzystają z nich zgodnie z umowami zawartymi z miastem.

Bujok mówił również o sytuacjach, kiedy osoba podpisująca umowę wynajmu nie była obecna w mieszkaniu przez długi okres czasu – nawet do siedmiu lat – ponieważ wyjechała za granicę. W takich przypadkach, chociaż czynsz jest regularnie opłacany i nie ma żadnych zaległości, lokal służy jako swojego rodzaju bufor, dając możliwość powrotu w przyszłości.

Burmistrz podkreślił, że takie sytuacje są nie do zaakceptowania. Wskazał na problem osób, które pomimo posiadania nawet kilku lokali komunalnych, de facto nie mieszkają w nich, a nieruchomości te wykorzystują na przykład jako miejsce powrotu po pobycie za granicą. W jego ocenie, niska opłata za wynajem lokalu komunalnego nie powinna dawać prawo do wykorzystywania go inaczej niż do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.