Sukces programu aktywizującego osoby z niepełnosprawnościami!

Sukces programu aktywizującego osoby z niepełnosprawnościami!

Program Śląskie bez barier jest stosunkową młodą inicjatywą, której celem było sprawdzenie realnej gotowości samorządów do aktywizowania osób z niepełnosprawnościami. Kilkuletnia współpraca między stowarzyszeniami pomocowymi a samorządami przyniosła bardzo pozytywny bilans, a co najważniejsze — umożliwiła powrót do czerpania radości z życia wielu osobom.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w województwie śląskim

Osoby z niepełnosprawnościami zmagają się z wykluczeniem społecznym na co dzień, a problemy zdrowotne uniemożliwiają im realizowanie wielu celów i pasji. Program Śląskie bez barier stworzono właśnie z myślą o takich osobach. Rozmaite stowarzyszenia działające w województwie śląskim we współpracy z samorządami zajęły się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. W jaki sposób się to odbywa? Głównym obszarem działania jest turystyka. Dzięki specjalnie zorganizowanym wycieczkom i spotkaniom osoby z niepełnosprawnościami mogą poczuć, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. To nie tylko poprawia nastrój, ale przede wszystkim zachęca, by pokonywać własne trudności i lęki, zmierzając ku lepszej codzienności.