Wisła. Bezpieczny powrót do szkoły

Wisła. Bezpieczny powrót do szkoły

Policjanci z całego kraju w ostatnim czasie organizują szeroko zakrojone akcje mające na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Nie gorsi są policjanci z naszego regionu. W ostatnich dniach uczestniczyli oni w spotkaniu, które zorganizowano pod hasłem „Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego”.

Wiele funkcjonariuszy jeden cel

Spotkanie policjantów miało na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz omówienie nowelizacji przepisów Kodeksu Drogowego. W czasie spotkania omówiono sposoby walki z piratami drogowymi oraz kanały, którymi informuje się najmłodszych uczestników ruchu o zagrożeniach na drodze. Dla policjantów ta grupa społeczna jest szczególnie ważna, jednak jej edukacja jest wymagająca i potrzebuje dostosowanych rozwiązań.

Całość spotkania zainicjowana była przez początek roku szkolnego i związane z tym wyzwania. Ten czas jest zwykle niezwykle trudny dla policjantów z drogówki. Dzieje się wtedy sporo, a ruch na ulicach jest zwiększony. Niejednokrotnie też trzeba mieć oczy dookoła głowy. Niestety wiele dzieci nie uważa na przejściach i nie przestrzega przepisów. To dlatego akcje edukacyjne są tak ważne. W czasie ich trwania dzieci podczas zabawy nabierają umiejętności, które pozwalają im wystrzegać się niebezpieczeństw.

Wręczenie odblaskowych prezentów

Każda ze szkół, która uczestniczyła w spotkaniu, otrzymała komplet materiałów i gadżetów, które mają pomagać w nauce bezpiecznych zachowań. Każda z nich otrzymała także plakat ze wskazówkami dotyczącymi pożądanych zachowań, którymi powinniśmy wykazywać się w życiu codziennym. Powinny one już niedługo zawisnąć w widocznym miejscach szkoły. Każdy odwiedzający będzie mógł więc zapoznać się z ich treścią.

Policjanci mają też nadzieję, że w ciągu roku szkolnego będą mieli niejedną okazję do spotkania się z dziećmi i zapoznania ich z zasadami bezpiecznego poruszania się. Niestety w ostatnim czasie nie było ku temu okazji, a na ulicach widać niestety, że wiedza o bezpieczeństwie nie jest powszechna.