Wisła uhonorowała majora Adolfa Pilcha

Wisła uhonorowała majora Adolfa Pilcha

Obywatele Wisły pamiętają o niegdysiejszych bohaterach. 29 sierpnia odsłonięto pamiątkowy kamień ku pamięci majora Adolfa Pilcha, który był w czasach wojennych cichociemnym. Major pochodzi z Wisły i jak widać, mieszkańcy długo nie zapomną jego dokonań i zasług.

Postać majora Adolfa Pilcha

Major Adolf Pilch jest znanym cichociemnym o wielu pseudonimach. Nazywano go Stożkiem, Górą lub Doliną. Urodził się w Wiśle w 1914 roku i sprawił, że miasto to zyskało wielkiego bohatera, który znany jest w całej Polsce.

Major był żołnierzem Armii Krajowej o naprawdę sporych zasługach. Pracował na rzecz wywiadu i pozyskiwał informacje na temat wroga. Dzięki niemu możliwe były akcje dywersyjne oraz ważne dla historii ataki.

Uroczyste odsłonięcia kamienia

Pamiątkowy kamień odsłonięto 29 sierpnia na osiedlu Kozinka. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy oraz władze miasta i księża. Pod pomnikiem złożono kwiaty, a całość rozpoczęły piękne patriotyczne pieśni. Nie zabrakło również modlitw i gorących przemówień. Były podziękowania dla rodziny majora oraz błogosławieństwo.

Zebrani mogli wysłuchać również podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w wydarzenie. Całość prowadziła pani dyrektor Ośrodka Kultury. Na zakończenie zgromadzeni mogli podziwiać film pod tytułem „Doliniacy”. Pod pomnikiem ustawiła się również warta honorowa.

Wydarzenie zgromadziło naprawdę sporą publiczność. Jest to dowód na patriotyzm i moce przywiązanie do historii naszych obywateli. Udowodnili oni, że pomimo tego, ze niektórych ludzi już z nami nie ma, to pamięć o nich nie zaginie w biegu historii.

Takie wydarzenia są niezwykle ważne w budowaniu świadomości narodowej i przypominania o niebezpieczeństwach, jakie mogą wynikać z państwowych konfliktów. To lekcja historyczna, która pozwala nam przypomnieć sobie najważniejsze życiowe wartości i docenić nasze codzienne, zwykłe życie w pokoju,