Podsumowanie działań służb bezpieczeństwa w Gminie Wisła za rok 2023

Podsumowanie działań służb bezpieczeństwa w Gminie Wisła za rok 2023

Na ostatnim spotkaniu Rady Miasta Wisła omawiano różne aspekty, w tym bezpieczeństwo i zdarzenia mijającego roku. Wszystkie służby bezpieczeństwa, takie jak policja i straż pożarna, przedstawiły swoje sprawozdania dotyczące ich działalności.

Rok 2023 dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Gminie Wisła to okres aktywnych działań, które nie były ograniczone jedynie do gaszenia pożarów. Zajmowali się również lokalnymi zagrożeniami oraz odpowiedzią na fałszywe alarmy. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie tych działań:

Pożary wymagające interwencji straży to suma 46 zdarzeń, podzielonych pomiędzy poszczególne jednostki: OSP Centrum zgłosiło 20 interwencji, OSP Jawornik – 10, natomiast OSP Malinka i OSP Czarne notowały po 8 interwencji.

Podczas gdy pożary były istotnym elementem ich pracy, strażacy często musieli także interweniować w sytuacjach lokalnego zagrożenia. Łącznie zrealizowano 204 takie operacje, z czego OSP Centrum przeprowadziło 94 interwencje, OSP Jawornik – 47, OSP Malinka – 38, a OSP Czarne – 25.

W roku 2023 strażacy musieli również zajmować się fałszywymi alarmami. Zarejestrowano ogółem 74 takie interwencje, z których najwięcej (44) obsłużyła jednostka OSP Centrum. Pozostałe jednostki zgłosiły mniej fałszywych alarmów: OSP Jawornik – 13, OSP Malinka – 14 oraz OSP Czarne – tylko 3.