Rzeki w województwie śląskim zanieczyszczone na potęgę

Rzeki w województwie śląskim zanieczyszczone na potęgę

Od czasu katastrofy ekologicznej na Odrze co jakiś czas wraca temat zanieczyszczenia rzek w Polsce. Okazuje się, że Odra i Wisła zbierają szczególnie dużo zanieczyszczeń na Śląsku, skąd zbierają między innymi zanieczyszczenia z kopalni. Eksperci boją się, że tym razem katastrofa ekologiczna może dotyczyć Wisły.

Przekroczone normy zasolenia Odry i Wisły

Wypływające z gór rzeki: Odra i Wisła wyróżniają się niesamowitą czystością, którą niestety szybko tracą. Dorzecza przepływające przez rejony Śląska zbierają mnóstwo zanieczyszczeń, dlatego gdy rzeka opuszcza region, bardziej przypomina ściek niż wodę z górskiego źródła. Badacze wskazują, że stan Wisły i Odry jest obecnie bardzo niepokojący. Poziom zasolenia wód został przekroczony 25-krotnie, co potwierdzają najnowsze badania. Tak zasolona woda staje się toksyczna dla ryb i innych organizmów żyjących w środowisku wodnym. Możliwe więc, że wkrótce usłyszymy o kolejnej katastrofie ekologicznej. Mimo wszystko mamy nadzieję, że głosy ekspertów zostaną wzięte pod uwagę i rozpocznie się prawdziwa walka z przedsiębiorstwami zatruwającymi środowisko.