Pomoc finansowa dla Wisły z budżetu województwa śląskiego

Pomoc finansowa dla Wisły z budżetu województwa śląskiego

W ramach wsparcia międzyregionalnego, województwo śląskie postanowiło przekazać milion złotych na rzecz miasta Wisła. Jest to środek finansowy, który ma na celu przeciwdziałać skutkom szkód wyrządzonych przez ulewę, która miała miejsce miesiąc temu.

Ta katastrofa naturalna miała miejsce dokładnie 26 sierpnia, kiedy to nad Wisłą przetoczyła się silna burza. Niestety ilość opadów była tak duża, że system kanalizacyjny nie był w stanie poradzić sobie z tak obfitymi deszczami. Dodatkowo, siła wody płynącej z gór powodowała podmycie wielu skarp i zniszczenia na drogach. Mimo że miasto i jego mieszkańcy podjęli się sprzątania terenu, konieczna jest teraz naprawa uszkodzeń, której koszt szacuje się na dziesiątki milionów złotych.

Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, wyszedł naprzeciw potrzebom Wisły. To za jego sprawą radni wojewódzcy zdecydowali o przekazaniu pomocy finansowej w wysokości miliona złotych na rzecz tego miasta. Środki te mają być przeznaczone na naprawę uszkodzonych odcinków dróg gminnych.

Decyzję tę, Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, przekazał mieszkańcom za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając jednocześnie swoje podziękowania za jednomyślne przyjęcie uchwały. Zapewnił, że cała kwota zostanie wykorzystana do naprawy dróg gminnych, które ucierpiały w wyniku potężnej ulewy, która nawiedziła miasto pod koniec sierpnia.