Rozpoczyna się pierwszy etap przetargu na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego: omówienie zakresu prac

Rozpoczyna się pierwszy etap przetargu na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego: omówienie zakresu prac

W związku z niedawnymi doniesieniami na temat poszukiwania przez Miejski Zarząd Dróg wykonawcy dokumentacji projektowej dla planowanego zintegrowanego węzła przesiadkowego, wiemy już więcej na temat wymagań, które muszą spełnić potencjalne firmy. W celu przygotowania odpowiedniej dokumentacji, niezbędne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszych, w rejonie przyszłej inwestycji.

Badania mają na celu dokładne określenie specyfiki ruchu w okolicy planowanego węzła. Niezbędne dane zostaną zebrane dzięki badaniom przeprowadzonym na dwudziestu trzech wybranych skrzyżowaniach w Bielsku. Te informacje posłużą do stworzenia najbardziej efektywnego i funkcjonalnego projektu zintegrowanego węzła przesiadkowego.