Gmina Goleszów uzyskuje dofinansowanie na termomodernizację budynków OSP w ramach programu "Eko Remiza"

Gmina Goleszów uzyskuje dofinansowanie na termomodernizację budynków OSP w ramach programu "Eko Remiza"

Program „Eko Remiza”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozwolił Gminie Goleszów na zdobycie znaczącego wsparcia finansowego. Celem tego inicjatywy jest wspieranie projektów związanych z termomodernizacją obiektów wykorzystywanych przez ochotnicze straże pożarne. Wśród beneficjentów dofinansowania znajdują się jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym oraz ochotnicze straże pożarne, a maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu dla jednej jednostki nie może przekroczyć 200 000 zł. Dodatkowo, możliwe jest też otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki, której minimalne oprocentowanie wynosi 1,5% rocznie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie została wybrana jako beneficjent 200 tysięcznej dotacji. Pieniądze te zostaną przeznaczone na kompleksowy remont ich budynku. Planowane prace obejmują m.in. zakup i montaż nowoczesnych urządzeń kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie budynku, montaż nowych okien i drzwi oraz modernizację systemu oświetlenia. Informacje te zostały przekazane przez urzędników z Goleszowa.