Herb Wisły

Herb Wisły
Herb miejski jest jednym z najważniejszych symboli dla miasta. Jak wygląda herb Wisły i skąd się wziął?
 

Skąd wzięła się tradycja tworzenia herbu?

 
Tradycja tworzenia herbów rozpoczęła się w II połowie XIII wieku. Początkowo służyły one jako symbole na różnego rodzaju oznaczeniach i pieczęciach, jako znak, z jakiego miasta dany towar czy pismo pochodzi. W późniejszym okresie symbol rozpoznawczy umieszczono na tarczy, a całość wykorzystywano jako ogólny symbol miasta.
 
Za pomocą herbu możemy w wielu przypadkach prześledzić historię miasta. Bardzo w modzie było, aby każda kolejna rodzina, która sprawowała rządy w danym miejscu, dodawała do herbu coś od siebie. Najczęściej były to elementy charakterystyczne dla danego rodu.
 
Kiedyś o herbie decydowali włodarze miasta, dzisiaj akceptowane są one na podstawie ustawy o odznakach i mundurach. W ustawie nie było jasno określanych zasad tworzenia herbu i było tutaj miejsce na dużo swobody, co spotykało się z niezadowoleniem wielu heraldyków. W odpowiedzi na protesty środowiska w roku 2000 powołano do życia komisję, która miała decydować czy dany herb spełnia zasady heraldyki.
 

Wygląd i historia herbu Wisły

 
Centralny punkt herbu Wisły to złota litera V i trzy złote fale po jej lewej stronie. Całość jest na niebieskiej tarczy z zieloną trawą u dołu. Pochodzenie litery V wiąże się z niegdysiejszą nazwą miasta Vistula, a trzy fale symbolizują trzy przepływające przez Wisłę rzeki (dokładniej dwie rzeki i potok).
 
Pierwszy herb Wisły pochodzi z 1732 roku. Ten symbol zupełnie nie przypominał dzisiejszego herbu. Widniał na nim dom zbudowany z bali. Później z herbu zniknął domek, a pojawiła się litera L oznaczająca lutera. Miała to być kara dla ewangelików, która później zaczęła być traktowana jako odwrócone V.
 
Herb został całkowicie zmieniony w czasie okupacji niemieckiej, aby powrócić w 1962 roki. Początkowo literka V była czerwona i dopiero w 1990 roku herb zyskał swój obecny kształt.